Warsztaty Teatralne

W dniu 29.03.23r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach teatralnych w CHCK. Tematyka zajęć dotyczyła pamięci ciała.  Nasze ciało zapamiętuje ruchy wyuczone oraz te, które wykonujemy automatycznie. Prowadząca zwracała uwagę na to, że ruchami naszego ciała potrafimy przedstawić różne sytuacje aktualne lub te zdarzenia, których doświadczyliśmy w przeszłości. Zaproponowane ćwiczenia skupione były na nauce naśladowania ruchów dużych i małych, słuchaniu narracji słownej oraz ćwiczeniu wyobraźni i pamięci,  np.: „Lot ptaka”,  „Rosnące roślinki”, „Robimy pizzę”. Naszym ciałem możemy również wyrazić nasze emocje, np.: radość, zdenerwowanie, wyczekiwanie. Ciekawym ćwiczeniem była nauka okazywania emocji do piosenki „Wlazł kotek”, które uświadomiło dzieciom, że przez śpiew też możemy uzewnętrznić nasze emocje.

Wyniki regionalnego konkursu plastycznego ,,Mój region- moje miasto, moja duma’’

W dniach 6.03- 17.03.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 33 Specjalnej z Oddziałami Przyszpitalnymi, odbył się konkurs plastyczny ,,Mój region- moje miasto, moja duma.

Był on skierowany dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, jak i dla uczniów szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.

Celem wydarzenia było rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz wdrażanie do podtrzymania tradycji oraz zwyczajów regionalnych i lokalnych wśród dzieci. W konkursie wzięło udział 42 uczniów.

Laureatami w konkursie zostali uczniowie z następujących szkół:

-ZSS oddziały w Jaworzu (I miejsce)

– Oddziały szkolne w Śląskim Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o o  OLR BUCZE W GÓRKACH WIELKICH (I miejsce)

-SP33 Specjalna z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie (II, III miejsce oraz wyróżnienia)

– SP nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej (II miejsce)

– SP nr 10 Specjalna w Świętochłowicach ( II, III miejsce oraz wyróżnienie)

– SPS nr 7 w Katowicach (wyróżnienia)

Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Organizator konkursu

Sandra Wichura