„Dzień Bezpiecznego Internetu 2024- Działajmy Razem”


6 lutego 2024 r. będziemy świętować Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

Nasi uczniowie już po raz kolejny zapoznają się z tematem bezpieczeństwa w Internecie na zajęciach po feriach zimowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

 DBI 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w całej Polsce zaplanowane zostały aż do końca marca br. Wśród nich są m.in.:

lekcje online, do których szkoły mogą zgłaszać zainteresowane klasy. Lekcje są bezpłatne i organizowane prawie codziennie od 7 lutego aż do końca marca. Harmonogram i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/lekcjeonline.html

webinary dla nauczycieli, które przybliżą im najnowsze kierunki profilaktyki zagrożeń online. Wszystkie webinary są bezpłatne, a ich celem jest prezentacja konkretnych narzędzi i tematów, które mogą być wykorzystane do edukacji o bezpieczeństwie w sieci. Harmonogram i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

Nasze działania

W ramach obchodów DBI uczniowie  naszej szkoły na lekcjach informatyki oraz podczas zajęć z wychowawcami omówią zasady  bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz działań na rzecz bezpieczeństwa  w Sieci, zapoznają się z zagrożeniami, na które są narażeni korzystając z Internetu. Zostaną również przypomniane procedury pomocy ofiarom cyberprzemocy. Problematyka bezpieczeństwa i higieny cyfrowej została już poruszana na lekcjach przed feriami zimowymi. Po feriach będziemy kontynuować zajęcia profilaktyczne  z wykorzystaniem udostępnionych materiałów przez Polskie Centrum Programu Safer Interenet.

Konferencja DBI

Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach obchodów DBI odbędzie się konferencja skierowana do przedstawicieli oświaty, profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz mediów. Specjaliści uczestniczący w konferencji przedstawią wyniki badań oraz podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.

Gala DBI 2024, odbędzie się 6 lutego w godzinach 11:00-15:00 w Teatrze Palladium w Warszawie– uczestniczyć w niej można zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online.

Aby wziąć udział w Gali DBI na żywo w Teatrze Palladium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: rejestracja na wydarzenie

Udział w wydarzeniu online nie wymaga rejestracji.

Transmisja online będzie dostępna na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet