„Dzień Bezpiecznego Internetu 2024- Działajmy Razem”


6 lutego 2024 r. będziemy świętować Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

Nasi uczniowie już po raz kolejny zapoznają się z tematem bezpieczeństwa w Internecie na zajęciach po feriach zimowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

 DBI 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w całej Polsce zaplanowane zostały aż do końca marca br. Wśród nich są m.in.:

lekcje online, do których szkoły mogą zgłaszać zainteresowane klasy. Lekcje są bezpłatne i organizowane prawie codziennie od 7 lutego aż do końca marca. Harmonogram i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/lekcjeonline.html

webinary dla nauczycieli, które przybliżą im najnowsze kierunki profilaktyki zagrożeń online. Wszystkie webinary są bezpłatne, a ich celem jest prezentacja konkretnych narzędzi i tematów, które mogą być wykorzystane do edukacji o bezpieczeństwie w sieci. Harmonogram i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

Nasze działania

W ramach obchodów DBI uczniowie  naszej szkoły na lekcjach informatyki oraz podczas zajęć z wychowawcami omówią zasady  bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz działań na rzecz bezpieczeństwa  w Sieci, zapoznają się z zagrożeniami, na które są narażeni korzystając z Internetu. Zostaną również przypomniane procedury pomocy ofiarom cyberprzemocy. Problematyka bezpieczeństwa i higieny cyfrowej została już poruszana na lekcjach przed feriami zimowymi. Po feriach będziemy kontynuować zajęcia profilaktyczne  z wykorzystaniem udostępnionych materiałów przez Polskie Centrum Programu Safer Interenet.

Konferencja DBI

Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach obchodów DBI odbędzie się konferencja skierowana do przedstawicieli oświaty, profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz mediów. Specjaliści uczestniczący w konferencji przedstawią wyniki badań oraz podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.

Gala DBI 2024, odbędzie się 6 lutego w godzinach 11:00-15:00 w Teatrze Palladium w Warszawie– uczestniczyć w niej można zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online.

Aby wziąć udział w Gali DBI na żywo w Teatrze Palladium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: rejestracja na wydarzenie

Udział w wydarzeniu online nie wymaga rejestracji.

Transmisja online będzie dostępna na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet

Bezpieczne ferie w Sieci 2024


Ferie zimowe to nie tylko czas radości dla dzieci, ale także wyzwań dla rodziców.Rodzicu sprawdź, co możesz zrobić, aby Twoje dziecko było bezpieczne podczas aktywności online.
Nie pozostawiaj dziecka samego w sieci
Pokaż mu dobre strony internetu i wskaż, jak może rozwijać swoje pasje. Ostrzeż je też o zagrożeniach, które mogą z niego płynąć.
Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie
Podejmij razem z dzieckiem wspólną edukację na temat zagrożeń online. Porozmawiajcie o phishingu, cybeprzemocy, uzależnieniu od internetu.
Cyfrowe zagrożenia: (Kampania „Bądź z innej bajki”)
#Patostreamy

#Cyberprzemoc

#Fomo
Zwróć uwagę na bezpieczeństwo danych osobowych
Ostrzeż dziecko, że nie należy publikować w sieci swoich danych osobowych, czyli imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu.
Świadomie korzystaj z aplikacji
„Na co powinni zwracać uwagę rodzice w kontekście aplikacji używanych przez dzieci”
 

Źródło Ministerstwo Cyfryzacji

Co z tym zdrowiem psychicznym młodych cyfrowych?-Webinar

Logo Szkoła Odpowiedzialna CyfrowoW ramach Programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo zapraszamy wszystkich Państwa – nauczycieli oraz rodziców  na  Webinar , który odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o godzinie 19:00 do 20:30 na platformie ClickMeeting. Webinar poprowadzi pan dr Maciej Dębski Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG.

Temat: Co z tym zdrowiem psychicznym młodych cyfrowych?

 Link do wydarzenia

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/co-z-tym-zdrowiem-psychicznym-mlodych-cyfrowych-

Webinar dla rodziców „Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać”.

Logo Szkoła Odpowiedzialna CyfrowoW ramach projektu „Szkoła Odpowiedzialna cyfrowo” zapraszam rodziców, nauczycieli  na pierwszy darmowy webinar dla rodziców pt. Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać. Spotkanie online odbędzie  się w poniedziałek 25 września o godzinie 19:00 do 20:30 na platformie Clickmeeting.

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/czym-jest-higiena-cyfrowa-i-w-jaki-sposob-o-nia-zadbac

Webinar organizuje FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG

„Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 -Działajmy razem”


Logo Dzień Bezpiecznego Internetu 2023Dzień Bezpiecznego Internetu
 (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

Nasze działania

W tym okresie uczniowie  naszej szkoły zapoznają się z tematyką bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz działań na rzecz bezpieczeństwa  w Sieci.Przez wychowawców klas oraz na lekcjach informatyki przeprowadzenie  zostaną profilaktyczne zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożeń, na które są narażeni uczniowie korzystający z Internetu. Zostanie omówiony sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zaistniałymi w Sieci oraz zostaną przypomniane procedury pomocy ofiarom cyberprzemocy obowiązujące w szkole.
Przeprowadzone zostaną zajęcia omawiające  higienę korzystania z urządzeń cyfrowych.Uczniowie wykonają prezentację omawianej tematyki.

Gala DBI 2023

7 lutego odbędzie się Gala DBI 2023 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W tym roku wydarzenie ma charakter hybrydowy. Na uczestników czeka 640 miejsc w Teatrze Palladium w Warszawie, ale będzie można również oglądać transmisję online na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet.

Nauczyciele i inni profesjonaliści zaangażowani w DBI mogą również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej w ramach szeregu webinarów DBI.

Webinary będą odbywać się w lutym i marcu w godz. 17.00-18.15 (czas trwania spotkań online – ok. 1 godziny).

Poniżej prezentujemy tematykę, krótki opis wydarzenia ze strony DBI oraz linki do wydarzeń. Więcej „„Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 -Działajmy razem””

Zaproszenie dla rodziców na bezpłatny Webinar

Logo Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
W ramach projektu „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” w środę 9 listopada 2022r. o godz. 19:00 odbędzie się bezpłatny Webinar dla rodziców.
Temat spotkania: Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać?
Webinar będzie prowadzony przez dr Macieja Dębskiego.
Link do spotkania

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/czym-jest-higiena-cyfrowa-i-w-jaki-sposob-wlasciwie-o-nia-zadbac-maciej-debski

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo 2022/2023

Logo Szkoła Odpowiedzialna CyfrowoSZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Już po raz kolejny w naszej szkole będziemy podejmować wyzwania związane z kształtowaniem dobrych relacji w domu, szkole i w otaczającym nas środowisku. Będziemy propagować cyfrową higienę oraz profilaktykę e-uzależnień z Fundacją Dbam o mój zasięg.

Poniżej przypominamy Wam 10 zasad higieny cyfrowej z Fundacją Dbam o Mój Zasięg