„Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 -Działajmy razem”


Logo Dzień Bezpiecznego Internetu 2023Dzień Bezpiecznego Internetu
 (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

Nasze działania

W tym okresie uczniowie  naszej szkoły zapoznają się z tematyką bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz działań na rzecz bezpieczeństwa  w Sieci.Przez wychowawców klas oraz na lekcjach informatyki przeprowadzenie  zostaną profilaktyczne zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożeń, na które są narażeni uczniowie korzystający z Internetu. Zostanie omówiony sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zaistniałymi w Sieci oraz zostaną przypomniane procedury pomocy ofiarom cyberprzemocy obowiązujące w szkole.
Przeprowadzone zostaną zajęcia omawiające  higienę korzystania z urządzeń cyfrowych.Uczniowie wykonają prezentację omawianej tematyki.

Gala DBI 2023

7 lutego odbędzie się Gala DBI 2023 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W tym roku wydarzenie ma charakter hybrydowy. Na uczestników czeka 640 miejsc w Teatrze Palladium w Warszawie, ale będzie można również oglądać transmisję online na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet.

Nauczyciele i inni profesjonaliści zaangażowani w DBI mogą również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej w ramach szeregu webinarów DBI.

Webinary będą odbywać się w lutym i marcu w godz. 17.00-18.15 (czas trwania spotkań online – ok. 1 godziny).

Poniżej prezentujemy tematykę, krótki opis wydarzenia ze strony DBI oraz linki do wydarzeń.

Każdy znajdzie dla siebie interesującą go tematykę, zagadnienia. Zapraszamy również rodziców do zapoznania się z webinarami.

8 luty 2023 Cyberprzemoc w szkole – co wspiera, a co utrudnia skuteczne działania interwencyjne.

(Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli i profesjonalistów, którzy chcą się dowiedzieć lub uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą przemocy rówieśniczej w Internecie. Cyberbullying wpływa na relacje między uczniami, dlatego prowadzące skupią na możliwych dla pracowników szkoły interwencjach.)

9 luty 2023Jak wprowadzić NVC do szkolnej profilaktyki zachowań przemocowych w szkole

(W czasie webinaru prowadząca opowie o tym, czym jest Komunikacja bez przemocy, jak w praktyczny sposób wprowadzać ją do pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami i uczennicami oraz jakie kroki podjąć, aby zacząć wprowadzać NVC w działaniach swojej placówki.)

14 luty 2023 – MegaMisja i #SuperKoderzy – edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

(Podczas webinarium dowiedzą się Państwo więcej na temat dwóch darmowych programów Fundacji Orange skierowanych do szkół podstawowych.

MegaMisja może być realizowana w ramach zajęć w klasach 1-3 lub na świetlicy szkolnej. Realizacja programu daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym nieodłącznym elementem są technologie.

#SuperKoderzy mogą być realizowani na lekcjach przedmiotowych poprzez kreatywną naukę programowania. Uczniowie klas 4-8 uczą się pracy zespołowej, logicznego myślenia przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej.)

16 luty 2023 – Ochrona dzieci przed pornografią. Rola świadomości rodziców i szkoły

(Od internetowej pornografii dzieci dzieli zaledwie kliknięcie. Eksperci alarmują, że coraz więcej dzieci ma z nią kontakt. Jaki to może mieć wpływ na ich rozwój i dorosłe życie? Co możemy zrobić, by chronić dzieci? Dlaczego tak ważne jest uświadomienie sobie tego problemu i jego skali?)

17 luty 2023 – Prawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym w cyberprzestrzeni

(Cyberprzestrzeń to wymiar, w którym funkcjonujemy równolegle do rzeczywistości. Niestety, użytkownikami tej przestrzeni są również osoby, które dopuszczają się przemocy na tle seksualnym wobec dzieci. W jakich przypadkach ich zachowanie będzie równoznaczne z popełnieniem przestępstwa, które powinno być ścigane? Jakie przepisy polskiego kodeksu karnego chronią dzieci przed przemocą na tle seksualnym? Co powinien zrobić nauczyciel, który dowiedział się o możliwości popełnienia przestępstwa lub ma takie podejrzenia?)

20 luty 2023 – Przeciwdziałanie przemocy w szkołach – program profilaktyczny IMPACT

(Webinar przygotowuje uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 13-16 lat.)

21 luty 2023 – Wpływ internetowych wzorców urody na dzieci i młodzież

(Nieograniczony dostęp do internetowych treści promujących określone – często niemożliwe do osiągnięcia –  normy urody odgrywa ważną rolę w tym, jak młodzi ludzie postrzegają siebie i świat. Współczesne, opresyjne dyskursy dotyczące wyglądu oraz zakładające istnienie pięknego, idealnego ciała, mają wpływ na nastrój, zachowanie, i sposób myślenia o sobie nastoletnich osób.)

22 luty 2023 – Jak pracować z rodzicami na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie?

(Włączenie rodziców w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci stanowi duże wyzwanie dla wychowawców. Ze względu na diametralnie różne indywidualne doświadczenia w internecie, rodzice często nie tylko nie potrafią pomóc dziecku uniknąć problemów w przestrzeni online, ale nawet nie wiedzą, że takie problemy mogą w ogóle istnieć i dotyczyć ich dzieci. Seksting, dostęp do pornografii online, patostreaming – to dla wielu rodziców pojęcia zupełnie obce. Nic w tym dziwnego – szybki rozwój internetu postawił wszystkich dorosłych przed wyzwaniem ciągłego zdobywania wiedzy na temat tego, co nasze dzieci i nasi uczniowie robią w sieci i w jaki sposób ich tam chronić.)

23 luty 2023 – Włączanie dzieci i młodzieży w kształtowanie środowiska cyfrowego

(Dzieci nie są już biernymi konsumentami technologii, ale mogą aktywnie wykorzystywać technologię do wyrażania siebie i wpływania na otaczający je świat. Młodzi ludzie jako konsultanci, doradcy i współtwórcy rozwiązań internetowych mogą pomóc właściwie je dopasowywać do potrzeb swojego pokolenia. Podczas webinaru zastanowimy się w jaki sposób ich angażować, aby mogli stawać się świadomymi, cyfrowymi obywatelami. Zaproponujemy również włączenie się do Cyfrowej Przyszłości Ucznia – młodzieżowego panelu doradczego wspierającego w działaniach Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę))

24 luty 2023 – Szkoła otwarta na różnorodność

(Środowisko szkolne to przestrzeń w której młodzi ludzie uczą się funkcjonować wśród osób innych od siebie, budować relacje i porozumienie niezależnie od różnic, oraz uczą się brania odpowiedzialności za społeczności które współtworzą. Budowanie szkolnej społeczności w której wszystkie osoby uczniowskie mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo oraz w której mają poczucie przynależności wymaga systematycznych działań i zaangażowania. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną konkretne narzędzia pracy wspierające młodzież w tworzeniu otwartej na różnorodność społeczności klasowej i szkolnej.)

27 luty 2023 – Cyberhigiena dla nauczyciela – podstawy bezpieczeństwa osobistego online

(W szybko rozwijającym się świecie nie jesteśmy świadomi zasad, dotyczących higieny w cyberprzestrzeni. Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się, czym jest higiena cyfrowa, a także poznają zasady dbania o higienę cyfrową własną i najbliższych.)

28 luty 2023 – Necio.pl – zabawa w internet dla najmłodszych

(Internet stał się integralną częścią życia nie tylko dorosłych, ale także dzieci, które ze smartfonem czy tabletem mają kontakt już w wieku 3-6 lat. To, czy powinny one korzystać z tych urządzeń i internetu jest tematem wielu dyskusji i sporów. Pewne jest jednak to, że jest to odpowiedni moment, aby z nimi o tym rozmawiać i przez zabawę uczyć pozytywnego i bezpiecznego korzystania z internetu.

Podczas webinaru zaprezentowany zostanie projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym Necio.pl, który poprzez opowiadania, piosenki, ćwiczenia zaprasza dzieci do wspólnej „zabawy w internet”, sprawiając, że w łatwy sposób przyswajają one wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu i urządzeń ekranowych. Projekt do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, ale także edukacji domowej z rodzicami.”)

1 marzec 2023 – Jak rozmawiać z uczniami o dezinformacji?

(Jednym z najpowszechnieszych cyfrowych zagrożeń jest dezinformacja – uczniowie i uczennice spotykają się z nią w internecie na co dzień. Jak rozmawiać z nimi o zjawisku infodemii i fake newsów? W jaki sposób zachęcać ich do krytycznego myślenia? Jakich metod i narzędzi używać? O tym prowadząca opowie podczas webinaru.)

2 marzec 2023 – (Cyber)bullying – w jaki sposób mu przeciwdziałać

(Podczas webinaru prowadząca opowie o mechanizmach grupowych odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie się bullyingu w klasie, motywacji uczniów do konkretnych zachowań oraz czynnikach ryzyka dla ofiar i agresorów. Pokaże też, że cyberbullyingu i bullyingu nie można rozpatrywać oddzielnie i doradzi, co powinien zrobić, gdy dziecko jest ofiarą bullyingu. )

7 marzec 2023 –  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online – systemowa rola szkoły – webinar dla dyrektorów szkół

(Włączenie rodziców w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci stanowi duże wyzwanie dla wychowawców. Ze względu na diametralnie różne indywidualne doświadczenia w internecie, rodzice często nie tylko nie potrafią pomóc dziecku uniknąć problemów w przestrzeni online, ale nawet nie wiedzą, że takie problemy mogą w ogóle istnieć i dotyczyć ich dzieci. Seksting, dostęp do pornografii online, patostreaming – to dla wielu rodziców pojęcia zupełnie obce. Nic w tym dziwnego – szybki rozwój internetu postawił wszystkich dorosłych przed wyzwaniem ciągłego zdobywania wiedzy na temat tego, co nasze dzieci i nasi uczniowie robią w sieci i w jaki sposób ich tam chronić.)

9 marzec 2023 – Sieciakowe lekcje – jak uczyć dzieci bezpiecznego korzystanie z internetu

(Równowaga w korzystaniu z sieci, wzajemny szacunek, dbałość o prywatność, ograniczone zaufanie do osób poznanych w sieci, czy dzielenie się z dorosłymi niepokojącymi sytuacjami w internecie to tylko nieliczne z zasad, w które powinniśmy wyposażyć dzieci wchodzące w okres intensywniejszego korzystania z pełnych zasobów internetu. Jak to zrobić? Pomocny może być w tym projekt Sieciaki.pl, który już od wielu lat towarzyszy nauczycielom i rodzicom w profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie.)