Baza szkoły

Baza szkoły

W  szkole mamy:

13 sal lekcyjnych,

salę gimnastyczną,

pomieszczenie do gimnastyki  korekcyjnej,

bibliotekę,

świetlicę, która jednocześnie pełni funkcję stołówki,

pracownię komunikacji alternatywnej,

gabinet terapii psychologicznej

gabinet logopedyczny

pracownię polisensoryczną (sala doświadczania świata),

salę - ogród polisensoryczny

Szkoła  wyposażona jest w windę dla osób niepełnosprawnych. 
Wokół szkoły jest  zielony teren (zwanymi "ogrodami Brzechwy"), na którym posadzone są krzewy i drzewka, którymi opiekują się uczniowie klas starszych.
Szkoła posiada duże boisko szkolne, na którym odbywają sie zajęcia wychowania fizycznego ( przy sprzyjającej pogodzie), różnego rodzaju dodatkowe zajęcia sportowe oraz organizowane sa imprezy szkolne.
W czasie przerw  śródlekcyjnych, w słoneczne dni, uczniowie przebywają na świeżym powietrzu pod opieką nauczycieli i pomocy.