Baza szkoły

Szkoła posiada:
⇒13 sal lekcyjnych,
⇒salę gimnastyczną,
⇒pomieszczenie do gimnastyki  korekcyjnej,
⇒bibliotekę,
⇒świetlicę, która jednocześnie pełni funkcję stołówki,
⇒pracownię komunikacji alternatywnej,
⇒gabinet terapii psychologicznej
⇒gabinet logopedyczny
⇒pracownię polisensoryczną (sala doświadczania świata),
⇒salę – ogród polisensoryczny

Szkoła  wyposażona jest w windę dla osób niepełnosprawnych. 


Wokół szkoły jest  zielony teren (zwanymi „ogrodami Brzechwy”), na którym posadzone są krzewy i drzewka, którymi opiekują się uczniowie klas starszych.
Szkoła posiada duże boisko szkolne, na którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego ( przy sprzyjającej pogodzie), różnego rodzaju dodatkowe zajęcia sportowe oraz  imprezy szkolne.
W czasie przerw  śródlekcyjnych, w słoneczne dni, uczniowie przebywają na świeżym powietrzu pod opieką nauczycieli i pomocy.