O nas

Kształcimy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowując ich do życia w społeczeństwie.
Wszyscy nauczyciele naszej szkoły są dobrze przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, posiadają wieloletnią praktykę.
Nasza szkoła, to szkoła, w której dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi pobierają naukę tak jak w każdej szkole publicznej, ale innymi metodami,  pod kierunkiem kadry pedagogicznej o specjalistycznych kwalifikacjach.
Dziecko niepełnosprawne ma na co dzień poczucie sukcesu i własnej wartości, wszyscy mówią mu po imieniu. Zasadą jest wzmacnianie pozytywne i nauka poprzez praktyczne działanie.