Ekologiczne dzieciaki -listopad 2017

EKOLOGICZNE DZIECIAKI

klipart

SZKOLNA GAZETKA nr 3(18)/2017/2018

Witamy serdecznie i zapraszamy do lektury gazetki ekologicznej.

EKOLOGICZNE DZIECIAKI – to gazetka wydawana przez szkolne koło ekologiczne Szkoły Podstawowej Nr 33 Specjalnej w Chorzowie. Na jej łamach będziemy informować co „piszczy” w przyrodzie, i w jaki sposób społeczność naszej szkoły działa na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ ZBIÓRCE DARÓW DLA PSÓW I KOTÓW ZE SCHRONISKA W MACIEJKOWICACH.

POLSKIE PRZYSŁOWIA LUDOWE

jarzębina

NA LISTOPAD:

  1. Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
  2. Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
  3. Słońce listopada mrozy zapowiada.
  4. Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.
  5. Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.
  6. Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
  7. Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.liść klonu

 

6 LISTOPADA – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego 
podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

Krajobraz lasu.

Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło, że 6 listopada każdego roku obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

Za cel postawiono sobie zwrócenie uwagi na to, że środowisko przyrodnicze jest 

niezawinioną i bezwiedną ofiarą wojen i konfliktów zbrojnych. Zasoby naturalne są często niszczone i skażone na długie lata, również po ustaniu działań wojennych. Niekiedy to właśnie surowce stają się wręcz przyczyną konfliktów. Każdy konflikt zbrojny ma wpływ na środowisko naturalne. Wojny XX oraz XXI wieku pozostawiły i pozostawiają trudny do zatarcia ślad w przyrodzie


Kot domowy.PLANETA ZWIERZĄT

W tym numerze poznamy bliżej dzikie koty, które również można spotkać w Polsce, mianowicie Żbiki.

Żbiki występowały na całym świecie na długo zanim zaczęliśmy udomawiać koty. Pierwszymi kotami domowymi zostały żbiki, które polowały na myszy, żyjące w pobliżu domostw starożytnych ludzi. Tak jak koty domowe żbiki głównie polują w nocy.

Kocięta żbików rodzą się wiosną. Kiedy mają dwa miesiące zaczynają polować.Żbiki-dzikie koty


CYKL ŻYCIA WODY:

To praca wykonana przez Dawida na konkurs ogłoszony przez Chorzowsko- Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne.

Cykl wody.

Na wyniki czekamy 9 listopada.