Aktywna Tablica

logo Aktywna TablicaRządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”

Rok szkolny 2018/2019 jest kolejnym rokiem realizowania rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu nasza szkoła  została wyposażona w  interaktywne monitory dotykowe.Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień. Podstawowym narzędziem do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów w procesie edukacyjnym jest rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie TIK oraz wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania.

 

Praca przy aktywnej tablicy

 

Startujemy!! W naszej szkole zawisły interaktywne monitory dotykowe. Każdy oddział będzie realizował minimum 5 lekcji w tygodniu z wykorzystaniem TIK. Juz zaraz po zawieszeniu monitorów wzbudziły one wielkie zainteresowanie wśród naszych uczniów.

 

 

Scenariusze lekcji

 

Propozycje stron internetowych z materiałami edukacyjnymi do wykorzystania w ramach TIK ( Materiały udostępnione w ramach współpracy Sieci Szkół Aktywna Tablica – WOM)

https://learningapps.org/
strona zawiera szereg ćwiczeń interaktywnych z różnych przedmiotów

https://naukaizabawa.squla.pl/
strona zawiera quizy z różnych przedmiotów. Darmowy dostęp dostają nauczyciele, warunkiem jest wpisanie numeru RSPO przy logowaniu, który posiada każda szkoła

http://gameaboutsquares.com/#.U9o0mZzUpig.facebook
gra logiczna

https://pl.khanacademy.org/
Szereg interaktywnych propozycji na zajęcia. Niektóre wyłącznie w języku angielskim

https://quickdraw.withgoogle.com/
powtórka słowek z języka angieskiego

https://www.zygotebody.com/
Dla nauczycieli biologii

https://artsandculture.google.com/?hl=pl
zdjęcia: obrazy, miejsca, budowle

http://www.xpmath.com/
Dla matematyków

https://www.gonoodle.com/
Świetne filmiki – nauka układów tanecznych, ćwiczenia na koordynację, itd

http://dinosaurpictures.org/ancient-earth/#66
Geografia

http://pistacja.tv/
Dla matematyków

https://www.matzoo.pl/
Dla matematyków

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/12-najlepszych-stron-z-materialami-do-tablicy-interaktywnej/   (Wiele linków do materiałów edukacyjnych)

https://klikankowo.jimdo.com/tablica-interaktywna-1/

https://klikankowo.jimdo.com/tablica-interaktywna-2/

http://www.primaryresources.co.uk/music/piano.html

http://www.pyp.edu.pl/

https://classroomscreen.com/

https://kliktik.jimdo.com/chmury-wyrazowe/

https://www.buliba.pl zabawy edukacyjne

https://www.twinkl.co.uk

https://www.superkid.pl

https://klikankowo.jimdo.com

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl

www.legendyzwypraw.pl

https://www.bajkowyzakatek.eu

https://tuudi.net

www.edukacja.edux.pl

https://gwo.pl

https://www.printoteka.pl

https://czasdzieci.pl

http://ekodzieciaki.mos.gov.pl

https://www.squla.pl

https://zdobywcywiedzy.pl