Oferta

W naszej szkole otwarte są klasy dla:
⇒ dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
⇒ dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
⇒ dzieci autystycznych z niepełnosprawnością intelektualną

Działamy poprzez prowadzenie lekcji, zajęć warsztatowych i pozalekcyjnych oraz warsztatów terapeutycznych i poradnictwa dla naszych wychowanków i ich rodzin.

⇒ W szkole działa: gabinet psychologiczno-pedagogiczny , gabinet logopedyczny, sala alternatywnych metod komunikacji

⇒ Prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne i gimnastyka korekcyjna

⇒ W szkole znajduje się bezpłatna świetlica, czynna w godz. 7.10-16.00

⇒ Szkoła dysponuje kuchnią i stołówką.

⇒ Organizujemy dojazd dla dzieci mających problem z poruszaniem się.

⇒ Szkoła dysponuje windą dla osób niepełnosprawnych

⇒ Szkoła prowadzi również nauczanie indywidualne dla dzieci, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych.

Kształcimy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowując ich do życia w społeczeństwie.

⇒Wszyscy nauczyciele naszej szkoły są dobrze przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, posiadają wieloletnią praktykę.

⇒Nasza szkoła, to szkoła, w której dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi pobierają naukę tak jak w każdej szkole publicznej, ale innymi metodami,  pod kierunkiem kadry pedagogicznej o specjalistycznych kwalifikacjach.

⇒Dziecko niepełnosprawne ma na co dzień poczucie sukcesu i własnej wartości, wszyscy mówią mu po imieniu. Zasadą jest wzmacnianie pozytywne i nauka poprzez praktyczne działanie.

Nasza szkoła- film

Zawody Sportowe               Poznajmy się                    Konkurs umiejętności społecznych