Kreatywne Prace Plastyczne

Dzisiaj dotarł do nas również dyplom i certyfikat dla szkoły podsumowujący realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.
W ramach projektu na zajęciach rozwijających kreatywność uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z autyzmem tworzyli piękne prace plastyczne z wykorzystaniem bardzo ciekawych technik plastycznych. GRATULUJEMY!

Certyfikat Kreatywne Prace Plastyczne

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne 2022/2023

Uczniowie IV ZET AU i VI ZET AU 1 pod czujnym okiem nauczyciela zajęć rozwijających kreatywność tworzą piękne prace plastyczne wykorzystując techniki plastyczne, opisane przez autorkę projektu na blogu. Prace dzieci są coraz bardziej kolorowe, tworzone pewniejszą ręką i z dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Już za miesiąc podsumowanie projektu. Trzymamy kciuki!

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne 2022/2023

W grudniu i listopadzie uczniowie 4 ZET AU I 6 ZET AU1 w ramach realizacji projektu, wykonali bardzo ładne zimowe prace plastyczne .
Uczestnicy projektu wykonują prace plastyczne opisana przez autorkę projektu techniką plastyczną . Zakazane jest zmienianie techniki lub idei projektu. Staramy się bardzo, aby nasze prace były kolorowe, ciekawe i kreatywne.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne 2022/2023

Udział w projekcie biorą uczniowie klasy VI ZET AU 1 wraz z wychowawcą .Projekt ten ma na celu:
-Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.
-Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
-Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.
W ramach projektu uczniowie na zajęciach rozwijających kreatywność tworzą prace plastyczne z wykorzystaniem techniki plastycznej opisanej przez autorkę projektu. W każdym miesiącu roku szkolnego wykonywać będziemy 1 prace plastyczną. Efekty naszej pracy można podziwiać na blogu projektu i w sali 204a.