Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne 2022/2023

Udział w projekcie biorą uczniowie klasy VI ZET AU 1 wraz z wychowawcą .Projekt ten ma na celu:
-Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.
-Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
-Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.
W ramach projektu uczniowie na zajęciach rozwijających kreatywność tworzą prace plastyczne z wykorzystaniem techniki plastycznej opisanej przez autorkę projektu. W każdym miesiącu roku szkolnego wykonywać będziemy 1 prace plastyczną. Efekty naszej pracy można podziwiać na blogu projektu i w sali 204a.