Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne 2022/2023

 Udział w projekcie biora uczniowie klasy VI ZET AU 1 wraz z wychowawcą . projekt ten ma na celu:
-Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

– Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.-Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we
współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

 W ramach projektu uczniowie na zajęciach rozwijających kreatywność  tworzą prace plastyczne z wykorzystaniem techniki plastycznej opisanej  przez autorkę projektu. W każdym miesiącu roku szkolnego wykonywać będziemy 1 prace plastyczną. Efekty naszej pracy można podziwiać na blogu projektu i w sali 204a