Kreatywne Prace Plastyczne

Dzisiaj dotarł do nas również dyplom i certyfikat dla szkoły podsumowujący realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.
W ramach projektu na zajęciach rozwijających kreatywność uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z autyzmem tworzyli piękne prace plastyczne z wykorzystaniem bardzo ciekawych technik plastycznych. GRATULUJEMY!

Certyfikat Kreatywne Prace Plastyczne