Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo 2022/2023

Logo Szkoła Odpowiedzialna CyfrowoSZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Już po raz kolejny w naszej szkole będziemy podejmować wyzwania związane z kształtowaniem dobrych relacji w domu, szkole i w otaczającym nas środowisku. Będziemy propagować cyfrową higienę oraz profilaktykę e-uzależnień z Fundacją Dbam o mój zasięg.

Poniżej przypominamy Wam 10 zasad higieny cyfrowej z Fundacją Dbam o Mój Zasięg