Bezpieczne ferie w Sieci 2024


Ferie zimowe to nie tylko czas radości dla dzieci, ale także wyzwań dla rodziców.Rodzicu sprawdź, co możesz zrobić, aby Twoje dziecko było bezpieczne podczas aktywności online.
Nie pozostawiaj dziecka samego w sieci
Pokaż mu dobre strony internetu i wskaż, jak może rozwijać swoje pasje. Ostrzeż je też o zagrożeniach, które mogą z niego płynąć.
Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie
Podejmij razem z dzieckiem wspólną edukację na temat zagrożeń online. Porozmawiajcie o phishingu, cybeprzemocy, uzależnieniu od internetu.
Cyfrowe zagrożenia: (Kampania „Bądź z innej bajki”)
#Patostreamy

#Cyberprzemoc

#Fomo
Zwróć uwagę na bezpieczeństwo danych osobowych
Ostrzeż dziecko, że nie należy publikować w sieci swoich danych osobowych, czyli imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu.
Świadomie korzystaj z aplikacji
„Na co powinni zwracać uwagę rodzice w kontekście aplikacji używanych przez dzieci”
 

Źródło Ministerstwo Cyfryzacji