Bezpieczne wakacje 2020

Poradnik bezpiecznego wypoczynku
strona tytułowa poradnik
 
 
Wytyczne GIS dotyczące bezpiecznego wypoczynku
bezpieczny wypoczynek

 

 
System powiadamiania ratunkowego
numer112

 

 

 

 

Realizacja zajęć

W szkole są realizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 Są to zajęcia prowadzone poprzez:

 – kontakt telefoniczny,

– kontakt drogą e-mailową,

– zajęcia prowadzone w prywatnych spersonalizowanych grupach na FB,

-kontakt poprzez ogólnodostępne komunikatory

– udostępnianie materiałów edukacyjnych oraz linków do platform edukacyjnych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na szkolnej stronie Internetowej

 Zachęcamy wszystkich rodziców/opiekunów oraz uczniów do korzystania z tej formy współpracy w celu realizacji zajęć metodą zdalnego nauczania.

Profilaktyka zdrowotna dotycząca przeciwdziałaniu koronawirusowi

zasady higieny

wersje językowe

język angielski

język niemiecki

język rosyjski

język ukraiński

język chiński

język wietnamski

korona wirus_1 koronawirus2

 

Przy podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 należy kontaktować się

 TELEFONICZNIE z:

– Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Chorzowie – tel. 692 180 830

lub

– Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie – 797 189 603

lub
– infolinią NFZ  800 190 590

lub
– nr alarmowym 112 – w przypadku nasilonych objawów.

Koronawirus: informacje i zalecenia>>>