Kreatywne prace plastyczne 3

Uczniowie V i VI zespołu edukacyjno terapeutycznego dla dzieci z autyzmem, kontynuują swoją przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. W styczniu i lutym poznały takie techniki plastyczne jak rysowanie węglem drzewnym, czy rysowanie pastelami suchymi na papierze ściernym. Efekty tej pracy to bardzo kolorowe rysunki przedstawiające ptaki i dinozaury.