Zajęcia z biblioterapii „Co to jest wyobraźnia?”

W dniu 16.04.24 r. uczniowie naszej szkoły na kolejnych zajęciach w Bibliotece Miejskiej
w Chorzowie na ul. Ryszki 11A dowiedzieli się, co to jest wyobraźnia i jak możemy ją rozwijać.
Wiedzą już, że można coś wymyślić, narysować to, opisać lub opowiedzieć.
Po krótkiej zabawie w skojarzenia, zapoznały się z książką obrazkową pt. „Cztery zwykle miski”. Jest to książka inna od wszystkich, gdzie krótki tekst odnosi się do ilustracji, która zachęca do myślenia i spostrzegawczości.
Dzieci po ułożeniu wyrazów z rozsypanki literowej , uruchomiając własna wyobraźnię, tworzyły ilustracje, odzwierciedlające dany wyraz. Po zaprezentowaniu i omówieniu prac, próbowano ułożyć z nich wspólne opowiadanie.
Zajęcia bardzo podobały się dzieciom i mobilizowały ich do myślenia i wypowiadania się na dany temat.