Wystawa prac plastycznych Dominki

Dominika to uczennica VIII Zespołu Edukacyjno- Terapeutycznego dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Jest bardzo uzdolniona plastycznie, widzi świat kolorowo, bajkowo.
Dominika jest laureatką kilku konkursów plastycznych. np. z okazji Ogólnopolskich Olimpiad Specjalnych odbywających się na Stadionie Śląskim. Jej praca pt. „Pływanie” zdobyła wyróżnienie i wisiała w szatniach Stadionu Śląskiego. 

3 czerwca 2022r. jej prace zostaną pokazane na wystawie w Domu Kultury Batory.

Konkurs plastyczny „NIEBIESKIE MOTYLE”

W ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie w Szkole Podstawowej Nr 33 Specjalnej rozpisany został konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem NIEBIESKIE MOTYLE. Forma i technika pracy była dowolna. W ramach konkursu prace wykonało około 100 uczniów. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy upominek , a laureaci nagrody i dyplomy uznania. Komisja konkursowawyróżniła prace indywidualne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie, przedszkolaków z Przedszkola nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Chorzowie oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 Specjalnej z Oddziałami Przyszpitalnymi. Wszystkim uczestnikom Gratulujemy!

Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie

KWIECIEŃ MIESIĄCEM WIEDZY O AUTYZMIE- w tym roku w ramach tej akcji uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi włączyli się do Ogólnopolskiego Projektu edukacyjno-społecznego „W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami”. Projekt ten ma za zadanie budowanie świadomości społecznej na temat autyzmu. Popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu dzieci dotkniętych autyzmem. Poszerzanie wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej.

W ramach tego projektu uczniowie zapoznają się z tekstami literackimi, których bohaterami są dzieci z autyzmem. Wspólnie wykonują gazetkę ścienną z informacjami zdobytymi podczas udziału w prezentacjach edukacyjnych. Każdy uczestnik projektu wykonuje prace plastyczną NIEBIESKIEGO MOTYLA.