Warsztaty Teatralne

W dniu 29.03.23r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach teatralnych w CHCK. Tematyka zajęć dotyczyła pamięci ciała.  Nasze ciało zapamiętuje ruchy wyuczone oraz te, które wykonujemy automatycznie. Prowadząca zwracała uwagę na to, że ruchami naszego ciała potrafimy przedstawić różne sytuacje aktualne lub te zdarzenia, których doświadczyliśmy w przeszłości. Zaproponowane ćwiczenia skupione były na nauce naśladowania ruchów dużych i małych, słuchaniu narracji słownej oraz ćwiczeniu wyobraźni i pamięci,  np.: „Lot ptaka”,  „Rosnące roślinki”, „Robimy pizzę”. Naszym ciałem możemy również wyrazić nasze emocje, np.: radość, zdenerwowanie, wyczekiwanie. Ciekawym ćwiczeniem była nauka okazywania emocji do piosenki „Wlazł kotek”, które uświadomiło dzieciom, że przez śpiew też możemy uzewnętrznić nasze emocje.