Zapisy na rok szkolny 2021/2022

Ulotka- rekrutacja

W naszej szkole otwarte są klasy dla:

  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  • dzieci autystycznych z niepełnosprawnością intelektualną

Dodatkowo szkoła:

  • organizuje dojazd dla dzieci mających problem z poruszaniem się
  • szkoła dysponuje windą dla osób niepełnosprawnych
  • szkoła prowadzi zajęcia indywidualne

 materiał multimedialny