Tydzień Magicznych Słów 22.11.2021 – 26.11.2021

Logo Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo TYDZIEŃ DBANIA O RELACJE W SZKOŁACH ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO 

Zapraszamy wszystkie klasy do uczestnictwa w tygodniu „Magicznych Słów”.

Celem wydarzenia będzie stworzenie słownika słów, zwrotów grzecznościowych i rozpropagowanie ich na terenie szkoły, wśród naszej społeczności uczniowskiej.

Zależy nam na wzbudzaniu wśród uczniów zachowań prospołecznych oraz wspieraniu uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.

Każda klasa proszona jest o przygotowanie plakatu w formacie A4 obrazującego jedno słowo grzecznościowe np. dzień dobry, przepraszam, dziękuję …itp. Technika plakatu dowolna. Klasy autystyczne mogą wykorzystać piktogramy. Można wykonać więcej niż jeden plakat.

Prace będą umieszczone na korytarzach szkoły, aby przypominać uczniom o kulturalnym zachowaniu się w miejscach publicznych.