Obchody Dnia Praw Dziecka 2021

Obchody Dnia Praw Dziecka odbywały się 18 i 19 listopada. Wzięło w nich udział ok 30 dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym. W ramach obchodów, nauczyciele przeprowadzili z uczniami zajęcia o Konwencji Praw Dziecka.Wykonano również prace plastyczne niebieską kredką. Obecnie prace wiszą na wystawie na korytarzu szkolnym . Uczniowie najstarszego zespołu edukacyjno terapeutycznego wykonali gazetkę o Prawach Dziecka na korytarzu szkolnym.
 W tych dniach, aby uczcić 30 rocznicę reatyfikowania Konwencji Praw Dziecka uczniowie, przyszli do szkoły ubrani na niebiesko lub wykonali niebieskie kotyliony.