Realizacja zajęć

W szkole są realizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 Są to zajęcia prowadzone poprzez:

 – kontakt telefoniczny,

– kontakt drogą e-mailową,

– zajęcia prowadzone w prywatnych spersonalizowanych grupach na FB,

-kontakt poprzez ogólnodostępne komunikatory

– udostępnianie materiałów edukacyjnych oraz linków do platform edukacyjnych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na szkolnej stronie Internetowej

 Zachęcamy wszystkich rodziców/opiekunów oraz uczniów do korzystania z tej formy współpracy w celu realizacji zajęć metodą zdalnego nauczania.