W jaki sposób zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu?

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z jakimi wszystkim nam przyszło się zmierzyć, postanowiłam poruszyć najbardziej podstawowe z pojawiających się kwestii- w jaki sposób wspomóc nasze dzieci w tej nietypowej sytuacji? co możemy zrobić w kwestii organizacji nauki w domu? W jaki sposób motywować nasze dzieci? Zachęcam do zapoznania się z przedstawionymi wskazówkami, jednocześnie mając nadzieję, że okażą się pomocne w codziennym funkcjonowaniu.

 

W jaki sposób zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu?
Bardzo ważnym elementem zapewniającym dziecku poczucie bezpieczeństwa jest stały rytm funkcjonowania. Ponieważ w ostatnim czasie ten element jest zaburzony, zadaniem rodziców i nauczycieli jest wprowadzenie powtarzalnego planu dnia. Powinien on uwzględniać stałe pory wstawania i chodzenia spać, posiłków, stały czas na naukę i odpoczynek. Dlatego tak ważne jest, by ustalić plan dnia, który w sposób jasny i czytelny dla dziecka będzie organizował jego funkcjonowanie. Tylko w ten sposób możliwe będzie realizowanie nauki w domu.

Oto kilka praktycznych wskazówek, dotyczących warunków i organizacji nauki dziecka w domu:

Plan działania:
1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej).
2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Pamiętajcie o właściwych proporcjach
czasu nauki i odpoczynku.
3. Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i
odrabiało lekcje. Najlepiej zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Określcie: czego dzieci mają się nauczyć (przedmiot, zakres
materiału), ile czasu im to zajmie, jakie materiały powinno
zgromadzić, by zacząć naukę (np. zeszyt, książkę, wydrukować zadanie,
otworzyć stronę w e-podręczniku)
4. Wyznaczajcie przedział czasowy (od – do), w którym dzieci będą się
uczyły. Starajcie się trzymać określonych terminów.
5. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę i
porcje ruchu.
6. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych (ale nie dłuższych niż 15
minut)(odprężają rękę, wzrok).
7. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik –
zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli
danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w
widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania – to bardzo
motywuje, bo jest wizualnym odzwierciedleniem wykonanej pracy!
8. Nie zapominajcie o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Komfort pracy:
1. Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem i
usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. Pokój
powinien być wyposażony w biurko/stolik i krzesło przystosowane do
wzrostu dzieci.
2. Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było zbyt wielu rzeczy, które
mogą dzieci rozpraszać.
3. Przed rozpoczęciem zdalnej nauki wywietrzcie pokój.
4. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości.

W jaki sposób motywować dziecko do systematycznej nauki w warunkach domowych?
Drogi rodzicu pamiętaj, że można dziecko zmusić, żeby siedziało przy
biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik czy nawet żeby
odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie
się pilnie uczyć tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przyjemność
oraz gdy będzie przekonany, że jest mu to potrzebne. Jak zatem
zachęcić dziecko do nauki? Przede wszystkim porozmawiaj z dzieckiem,
dlaczego i po co musi codziennie się uczyć. Uświadom, że jego
systematyczna praca będzie zweryfikowana przez nauczycieli.

Kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą motywować dziecko do pracy:
1. Traktuj naukę dziecka, jako rzecz świętą. Nie przerywaj mu, nie wołaj do
telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku.
2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech
żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze.
3. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak
wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło,
a co wydaje się trudne.
4. Chwal dziecko po każdej przerobionej partii materiału, ale
pamiętaj, by nie szafować pochwałami. Doceniaj prawdziwy wysiłek i
trud oraz konsekwencję dziecka.
5. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować.
6. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy
prosi o pomoc, nie podawaj mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie
naprowadź, udziel wskazówek, wyjaśnij wątpliwości. Zachęć do
samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć
dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w
stanie poradzić sobie z trudnościami.
7. W sytuacji zniechęcenia wskazuj na postęp, jaki już poczyniło
dziecko w wykonanych zadaniach ( w tym celu każdego dnia należy
zadania spisać na kartce i skreślać je po ich wykonaniu).
8. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne
problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się
kartka: Co już umiem. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to,
czego dziś dziecko się nauczyło oraz to, w czym jest kompetentne.
Nawet, jeśli to będą tylko dwie daty lub cztery słówka. Zwróć uwagę
dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy
przez kilka dni.
9. Wspólnie ustalcie dużą nagrodę po wykonaniu całej pracy, w postaci
czasu na rozrywkę. Ustalcie z dzieckiem rozrywki w hierarchicznym
porządku od najmniej nagradzających do najbardziej pożądanych.
Adekwatnie do zaangażowania dziecka w danym dniu wyraźcie zgodę na
zabawę z określonej pozycji hierarchii.
10. Nie pozwól dziecku, by źle mówiło o sobie. Lęk przed
niepowodzeniem może spowodować, że dziecko będzie rezygnowało z
zadania jeszcze przed podjęciem próby jego wykonania.
11. Buduj w dziecku poczucie własnej wartości. Wiara we własne
możliwości, dobre myśli i przekonania na swój temat mogą zaprowadzić
dziecko na sam szczyt.

Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.