Program z bajkoterapii pt.”Bajka w życiu dziecka”-„Zbliżają się wakacje”

W dniu 27.05.2019r. byliśmy na ostatnich w tym roku szkolnym  zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Temat zajęć  nawiązywał do zbliżających się wakacji i wakacyjnych podróży. Uczniowie wysłuchali wiersza J .Brzechwy pt: „Sójka” i próbowali odpowiedzieć na pytanie : Jakie miasta zwiedziła sójka i w jakich rejonach kraju one leżą. Następnie  rozwiązywały  „Wakacyjne zagadki Smoka Obiboka” i układały  kolorowe  żetony na ilustracjach. Z  odgadniętych obrazków tworzą listę rzeczy potrzebnych na wakacyjne wyjazdy  i wypowiadają się na ten  temat. Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna związana z tematem. Zajęcia tego typu pozwalają  na  wzbogacenie wiedzy uczniów oraz są okazją  do rozwoju mowy i  myślenia.