Zajęcia z Biblioterapii

W dniu 24.10.22 r. odbyły się zajęcia z biblioterapii w Miejskiej Bibliotece w Chorzowie przy ul. Ryszki 11A.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: 1 ZET, II – III oraz 6 ZET AU 2 i 6 ZET AU3.

Tematyka zajęć związana była z aktualną porą roku – jesienią. Uczniowie wysłuchali opowiadania pt.:” Pory roku i kontynenty” oraz wiersza pt.: „Smutna jesień”.  Na podstawie wysłuchanych utworów opowiadały o zmianach w przyrodzie zachodzących jesienią w świecie roślin i zwierząt. Nazywali symbole jesieni: – kolorowe liście, dary jesieni (kasztany, żołędzie, grzyby), odlatujące ptaki, zasypiające na zimę zwierzęta.

Zwrócono również uwagę na konieczność dostosowania swojego ubrania do zmieniających się warunków atmosferycznych.  Wybierając odpowiednie ubrania uczniowie ubierały „Panią Jesień”.

Podsumowaniem zajęć była praca przy stoliku. Dzieci otrzymały karty pracy związane z omawianym tematem.

Tego typu zajęcia wzbogaciły wiedzę uczniów i pozwoliły przypomnieć zasady zachowania w miejscach publicznych (autobus, biblioteka).