Wykłady wramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” nauczyciele uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach:

Wykład nr 1:
Temat: Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”, 6 października 2021 r.
Wykład nr 2:
Temat: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”, 12 października 2021 r.
Wykład nr 3:
Temat: Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”, 19 października 2021 r.
Wykład nr 4:
Temat: Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu, 27 października 2021 r.