Projekcja filmu pt. „Nie zabierajcie Mamy”

25 X 2021 r. uczniowie klasy siódmej oraz klasy ósmej obejrzeli film dokumentalny pt. „Nie zabierajcie Mamy”, który przedstawia historię działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego
w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Oglądanie film o stanie wojennym

Oglądanie film o stanie wojennym

Oglądanie film o stanie wojennym