Wieczór literacko-bajkowy.„URODZINY JANA BRZECHWY”

W ramach programu autorskiego pt. „WIECZÓR TAJEMNIC UKRYTYCH W LITERATURZE – PODRÓŻ PO WYOBRAŹNI”
W roku szkolnym 2016/2017 w celu rozwijania u uczniów zainteresowania twórczością polskich poetów oraz przedstawienia ciekawych form spędzania czasy wolnego postanowiliśmy zorganizować na terenie szkoły wieczory literacko- bajkowe.
25 listopada odbyło się pierwsze z cyklu, pilotażowe spotkanie pt. „Urodziny Brzechwy”. Wybór pierwszego autora był oczywisty, ponieważ chcieliśmy przedstawić podczas spotkania sylwetkę oraz twórczość Jana Brzechwy – naszego patrona szkoły.

Podczas wieczoru uczniowie uczestniczyli w różnych formach aktywności: słuchali prezentacji wybranych wierszy w wykonaniu nauczycieli prowadzących zajęcia, zabawach muzyczno ruchowych, rozwiązywali zadania związane z treścią poznanych wierszy, sami przedstawiali w formie dramy wybrane przez siebie postaci wierszy. Uczniowie wysłuchali ciekawostek na temat Jana Brzechwy przygotowanych przez Pana Dyrektora. Na koniec spotkania odbyły się symboliczne urodziny naszego patrona. Był tort, świeczki oraz drobny poczęstunek. Uczniowie zaproponowali na następne spotkanie wiersze Juliana Tuwima. Spotkanie było bardzo udane. Uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych formach aktywności. Dopisywały humory. Uczniowie w radosnym nastroju rozeszli się do swoich domów.
Uczniowie na wieczorze bajkowym.