Inscenizacja profilaktyczna

Dzisiaj odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programu profilaktyki uzależnień „Nie, dziękuję…” realizowanego w zespołach edukacyjno- terapeutycznych szkoły podstawowej. Podczas spotkania zaprezentowana została krótka inscenizacja opowiadająca o zgubnym wpływie używek na zdrowie człowieka, a także zaprezentowano taneczną interpretację utworu muzycznego nawołującego do aktywnego spędzania czasu wolnego.