Warsztaty w Bibliotece Miejskiej-„Drzewa”

praca plastyczna drzewo

W dniu 28.10.2019r byliśmy na pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach w Bibliotece miejskiej.  Tematyka naszych zajęć nawiązywała do  wystawy pt: ”Drzewa”, która aktualnie jest w bibliotece.    Zajęcia rozpoczęły się od rozwiązywania  zagadek  związane z drzewami i ich owocami. Następnie dzieci wysłuchały opowiadania pt: „Pan Kuleczka” i odpowiadały na pytania sprawdzające stopień zrozumienia czytanego tekstu. warsztaty "drzewa" w bibliotece miejskiejOglądając  ilustracje w książce,  wskazywały poszczególne  elementy. W oparciu o plansze z wystawy przeprowadzono pogadankę o znaczeniu drzew i   wykorzystaniu i zastosowaniu drewna w życiu człowieka. Zapoznano dzieci z zawodem drwala i narzędziami , których używa  w pracy w lesie. Korzystając z kolejnej  planszy, dzieci  poznały zwierzęta żyjące w lasach.  Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna – kolorowanie liści i owoców drzew , wycinanie ich i zawieszanie na szablonie drzewa.  Zajęcia były bardzo ciekawe i  przyczyniły się do  wzbogacenia  wiedzy  i zasobu słownictwa uczniów.