Warsztaty profilaktyczne Wisła 2016

Uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych w ramach realizacji autorskiego programu profilaktyki uzależnień „Nie, dziękuję…” wyjechali do Wisły Czarne. Tam, odbyły się warsztaty profilaktyczne, w ramach których uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ na zdrowie człowieka mają używki. Dzieci wykonały również pracę plastyczną nawiązującą do tematyki warsztatów. Po ciepłym posiłku, uczestnicy warsztatów poznali sposoby na aktywne spędzanie czasu wolnego. Odbyły się gry i zabawy ruchowe, zabawy z chustą, spacer po pięknej okolicy.
Na zakończenie wyjazdu, każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę.