Szkolenie z pomocy przedmedycznej

pierwsza pomoc

28 września zaprzyjaźnione z naszą szkołą Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów przeprowadziło dla najstarszych uczniów szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Uczestnicy 4- godzinnego szkolenie poznali zasady pomocy przy zatrzymaniu krążenia, omdleniach, napadach epilepsji, oparzeniach. Mogli poćwiczyć na fantomie sztuczne oddychanie i uciskanie klatki piersiowej. Całe szkolenie odbywało się pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego.