Szkolny ogród sensoryczny

Ogród sensoryczny w SP 33 w Chorzowie.

W wyniku analizy potrzeb i warunków sprzyjających pracy oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, podjęliśmy próbę stworzenia szkolnego ogrodu sensorycznego,


czyli miejsca, które pełnić będzie funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną.

Wspólnie z dziećmi zasadziliśmy rośliny o różnorakiej fakturze i różnych kolorach. Kierowało nami przekonanie, że emitowane przez roślinność bodźce stymulują ośrodkowy układ nerwowy, pobudzają rozwój narządów zmysłów oraz prowokują mózg do efektywniejszego działania. Wierzymy, że to miejsce pozwoli dzieciom lepiej poznawać i postrzegać świat.