Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej 2016r.

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej 2016r.
 
W 2016 r. sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej zostanie przeprowadzony 5 kwietnia (wtorek), zgodnie z poniższym harmonogramem.
Część pierwsza – zadania z języka polskiego i matematyki- godz. 9:00.
przerwa
Część druga – zadania z języka angielskiego – godz. 11:45.
 
Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, czyli muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie 6 klas. Przystąpienie do sprawdzianu to jeden z warunków ukończenia szkoły.