Konkurs Umiejętności Społecznych

Kwiecień miesiącem wiedzy o Autyzmie, dlatego też w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Konkurs Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Przed uczniami stały zadania z zakresu samoobsługi oraz  pozadomowego funkcjonowania np. na poczcie, u lekarza, w miejscach rekreacji.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie między innymi przygotować nakrycie stołu do posiłku, przygotować przybory szkolne do nauki; włożyć list do koperty; nakleić znaczek pocztowy; rozpoznać dźwięki z najbliższego otoczenia; połączyć w pary przedmioty pomocne w czynnościach samoobsługowych; nazwać części ciała. Po zaciętej walce, odbywającej się w ciepłej atmosferze zwycięzcą okazała się Wiktoria Felisiak. To ona będzie reprezentować naszą szkołę podczas wojewódzkiego konkursu który odbędzie się w czerwcu w Katowicach.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!