Projekt Specjalny „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”

Przy współpracy z Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz przy wsparciu z Ministerstwa Kultury i Sztuki nasza szkoła będzie brała udział projekcie „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Izabela Maruszewska.

Na projekt składają się:

  • audycje wyjazdowe w ośrodkach
  • warsztaty
  • koncerty familijne dla dzieci na Sali kameralnej
  • koncerty kameralne z udziałem Ślaskiej Orkiestry Kameralnej na Sali koncertowej

Warsztaty tworzenia instrumentów – MANUFAKTURA DŹWIĘKU.

Tworzenie instrumentów i ich poznawanie przez dotyk. Oprócz części typowo warsztatowej, gdzie uczestnicy będą konstruować instrumenty, zapoznają się z szeroką gamą gotowych, nietypowych instrumentów czy obiektów dźwiękowych, które można eksplorować. Niektóre wymagają gry zespołowej, niektóre można w dowolny sposób układać, instrumenty elektroniczne reagują np. na natężenie światła, dotyk czy posiadają tradycyjne pokrętła. Do dyspozycji będą również instrumenty wirtualne, które zamieniają obraz w dźwięk, czy też reagują na ruch. Część instrumentów powstaje z materiałów przeznaczonych do recyklingu, część ze specjalnie zakupionych na ten cel materiałów plastycznych. Warsztaty docelowo mają przygotować uczestników do udziału w koncercie kameralnym. Prowadzącym jest Tomasz Manderla, który wielokrotnie prowadził tego typu zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, jest też zawodowym muzykiem.