Program z bajkoterapii pt: „Bajka w życiu dziecka”- „Owady”

owady, nasze rysunki

W dniu 04.03.2019r. byliśmy na kolejnych zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Tematem zajęć były zagadki o owadach. Po wstępnej pogadance związanej ze zmianami w przyrodzie występującymi w związku ze zmieniającymi się porami roku, dzieci rozwiązywały zagadki czytane przez prowadzącą . Następnie wyszukiwały danego zwierzęcia na ilustracjach, doskonaląc w ten sposób percepcję wzrokową. Kolejne zadanie polegało na rozwiązywaniu zagadek o zwierzętach i zawieszeniu właściwego obrazka – rozwiązania na tablicy. Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna związana z tematem. Zajęcia tego typu pozwalają na wzbogacenie wiedzy uczniów oraz są okazją do rozwoju mowy i myślenia.