Podręczniki 2015/2016

Na rok szkolny 2015/2016 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło dwa programy rządowe finansujące zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Są to wyprawka szkolna i dotacja celowa.
 
Programem dotacja celowa są objęci uczniowie szkoły podstawowej kl. I,II, IV oraz gimnazjum kl. I. W ramach tego programu to szkoła zakupuje podręczniki do biblioteki szkolnej, a następnie wypożycza je uczniom na okres trwania nauki.
 
Programem wyprawka szkolna są objęci uczniowie szkoły podstawowej kl. III, V, VI oraz gimnazjum kl. II, III
Wnioski o udzielenie pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składają rodzice (prawni opiekunowie) lub nauczyciele, pracownicy socjalni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do dyrektora szkoły. (Jest to  kontynuacja programu z ubiegłych lat).
 
Więcej szczegółów udzielą Państwu wychowawcy poszczególnych klas.