Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”.

Plakat Sztuka Emocji

Klasa VI zet au 1 pod opieka wychowawcy mgr Małgorzaty Nuckowskiej uczestniczy Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Sztuka emocji”. Projekt ten ma na celu skierować uwagę i działania dzieci w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Nauczyciel w tym projekcie staję się przewodnikiem dziecka po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.). Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii . W październiku uczniowie poznawali RADOŚĆ poprzez elementy tańca i choreoterapii.