Międzyszkolny konkurs plastyczno- techniczny „ Pokaż światu swoją jesień w górach”

Świetlica Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie zaprasza dzieci z klas I – VIII do udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno – techniczny „Pokaż światu swoją jesień w górach”.

Góra to magiczne miejsce – pozwala sięgnąć wzrokiem daleko, roześmiać się patrząc na maleńkie domy, na czubki drzew, a czasem stanąć głową w chmurach. Tak się dzieje, gdy stoimy na szczycie. Zachwycamy się widokami. Również pasmami górskimi wokół naszej góry, bo góry bardzo rzadko bywają samotne. I wtedy można odkryć, że góry wcale nie są tylko brązowe czy zielone, jak się je najczęściej rysuje. Mają mnóstwo barw i ich odcieni, różnią się kształtem, wysokością, tu widać dach schroniska, tu skała, tu odkryta szeroka polana, a tam jeszcze stado owiec czy ukryta plama śniegu. Najpiękniejsze są jesienią, gdy można zaobserwować całą paletę barw jesiennych. Pomóż wszystkim, całemu światu zachwycić się jesiennymi górami, wysokimi szczytami Tatr lub łagodniejszymi bieszczadzkimi czy Beskidami.

Możesz rysować, malować, wyklejać. Prosimy, nie korzystaj z gotowych kolorowanek, niech to będzie twoja własna, samodzielna, niepowtarzalna praca.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno górskiej przyrody.
 2. Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.
 3. Zachęcanie do korzystania z Internetu i publikacji książkowych jako źródeł wiedzy przyrodniczej.
 4. Propagowanie zachowań ekologicznych.
 5. Rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności dzieci.

Szczegółowe warunki uczestnictwa  dzieci w konkursie:

Praca konkursowa wykonana przez dziecko może być wykonana dowolną techniką plastyczną ( rysunek, malunek, wycinanka, kolaż itp.), praca może mieć formę płaską lub przestrzenną. Format pracy nie powinien przekraczać wielkości A3.

W konkursie mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na ich udział w/w konkursie. Każda praca powinna zostać opisana na jej odwrocie tj. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu, adres szkoły, klasa.

Prace należy dostarczyć do dnia 03.10.2022r. na adres:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi                    w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 3

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni z pośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych w klasach I-IV i V-VIII
 3. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania prac.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10.09.2022r.
 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie naszej szkoły: www.sp33chorzow.edu.pl,
 2. Nagrody zostaną dostarczone do odpowiednich szkół i przekazane zwycięzcom.

 Uwagi:

Przekazując pracę na konkurs, potrzebna jest pisemna zgoda rodziców ( prawnych opiekunów) na udział dziecka w konkursie. Zgoda ( załącznik nr 1) powinna być dostarczona razem z pracą konkursową.

Dane osobowe uczestników zostają pozyskane wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Organizator konkursu: mgr Joanna Gałeczka