Akcja Sprzątanie Świata

W piątek 16 września uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do Ekologicznej Akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. W ramach tej akcji wydana została gazetka ekologiczna promująca tą akcję na terenie szkoły. Uczniowie uczestniczyli w apelu ekologicznym, na którym ogłoszono konkurs na najciekawszy plakat ekologiczny wykonany przez klasę.
Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli udali się na teren boiska szkolnego oraz do pobliskiego parku oraz w okolice ul. Piekarskiej, aby posprzątać nasz świat ze śmieci.