Egzamin Gimnazjalny 2017r.

Egzamin Gimnazjalny będzie przebiegał zgodnie z poniższym harmonogramem.

19 kwietnia 2017r.(środa) – część humanistyczna

9.00- historia i WOS (do 80 min)
11.00- j.polski (do 135 min)
20 kwietnia 2017 r.(czwartek)– część matematyczno – przyrodnicza
9.00 – przedmioty przyrodnicze (do 80 min)
11.00 – matematyka (do 135 min)
21 kwietnia 2017r.(piątek) – język obcy nowożytny
9.00 – język angielski (do 80 min)
Przystąpienie do egzaminu to jeden z warunków ukończenia szkoły.
Naszym uczniom życzymy „połamania piór” i jak najlepszego wyniku.