„Dzień Bezpiecznego Internetu -Działajmy razem”

Logo DBI 2021

W 2021 r. Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić 9 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu -Działajmy razem”.

Obchody będą trwały przez cały luty i marzec. Nasza szkoła jak co roku, włącza się w tę ważną akcję, w następujących celach:

  • promowanie bezpiecznego zachowania podczas korzystania z Internetu wśród uczniów naszej szkoły i ich rodziców;
  • popularyzacja wiedzy na temat Internetu;
  • zwiększanie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu;
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań;
  • promowanie działania na rzecz zapobiegania przemocy i agresji;
  • rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Nasze inicjatywy

  • Klasy młodsze i klasy Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych będą miały możliwość poznania podstaw bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, tak aby bez obaw poruszać się po świecie online w oparciu o materiały edukacyjne Projektu „Plik i Folder”. W tym celu wykorzystane zostaną m.in. filmy edukacyjne „Przygody Plika i Foldera w Sieci” oraz „Plik i Folder na ścieżkach Internetu”.
  • W klasach starszych przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczne w oparciu o scenariusze i filmy edukacyjne dostępne na stronie www.safeinternet.pl oraz Program „Asy Internetu”. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w grze edukacyjnej „Interlandia”.

Szkolny Konkurs „Korzystam mądrze i odpowiedzialnie z Internetu”

Uczniowie proszeni są o wykonanie dowolną techniką plakatu związanego z bezpieczeństwem w Sieci (rysunek kredką, farbą, collage (kolaż), wydzieranka lub technika komputerowa).Zdjęcia wykonanych prac należy nadesłać w terminie do 15 marca 2021 do wychowawcy lub do organizatora p. Anny Bajerskiej na adres zs2brzechwa@gmail.com 


Konferencja DBI

Konferencja online z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2021
9.02.2021 godz. 17.00-20.30
 
Transmisja na stronie dbi.pl oraz profilach w serwisach Facebook i YouTube (bez konieczności wcześniejszej rejestracji)

Webinary
Zapraszamy do udziału w specjalnych webinarach Polskiego Centrum Safer Internet z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu!
Ich celem jest prezentacja konkretnych narzędzi i tematów, które mogą być wykorzystane do edukacji o bezpieczeństwie w sieci.
Webinary będą odbywać się w lutym i marcu we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00 (czas trwania spotkań online – ok. 1 godziny).
Na każdy z webinarów można rejestrować się osobno kilkając przycisk „PRZEJDŹ DO REJESTRACJI”.
 

Materiały do wykorzystania

Dekalog cyfrowego obywatela

Dekalog cyfrowego obywatela

Zasady bezpiecznego Internetu

Zasady bezpiecznego Internetu

Asy Internetu – zasady

Kodeks Asów Internetu

PORADNIKI

Zapobieganie-reagowanie. Cyberprzemoc. cz.1

Zapobieganie- reagowanie. Cyberprzemoc. cz2.

Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe

Zapobieganie-reagowanie. Seksting

Zapobieganie-reagowanie.

 

Projekt Przygody Plika i Foldera w Sieci

Plik i Folder to bohaterowie projektu, który jest wynikiem współpracy NASK z Grupą Artystyczną Zygzaki. Te dwie fikcyjne postaci wprowadzają dzieci w wirtualny świat, tłumaczą jego podstawowe pojęcia, ostrzegają przez czyhającymi w nim zagrożeniami oraz uczą, jak postępować w trudnych sieciowych sytuacjach. Materiały edukacyjne projektu „Plik i Folder” adresowane są dla dzieci ze szkoły podstawowej.

„Przygody Plika i Foldera w sieci” – materiały edukacyjne dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Wprowadzają dzieci w wirtualny świat, uczą podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

Scena 1 – Powitanie

Scena 2 – Co to jest Internet

Scena 3 – Co można robić w Internecie

Scena 4 – Ola w opałach

Scena 5 – Plikowe zdjęcia

Scena 6 – Awaria Foldera

„Plik i Folder na ścieżkach internetu” – „Plik i Folder – na ścieżkach internetu” został przygotowany dla najmłodszych użytkowników internetu z klas 0 -III szkoły podstawowej.

Plik i Folder na ścieżkach internetu – odc. 1

Plik i Folder na ścieżkach internetu – odc. 2

„Plik i Folder – odkrywcy internetu” – materiały edukacyjne przygotowane z myślą o dzieciach z klas IV-VI szkoły podstawowej. Poruszają problem nadmiernego korzystania z sieci, cyberprzemocy, uczą krytycznego podejścia do informacji znalezionych w internecie oraz pokazują możliwości, jakie dają nowe technologie w wyrażaniu siebie.

Fajna zabawa, ale… – porusza problem nadmiernego korzystania z internetu i komputera, nadużywania gier komputerowych.

Nie ufaj bezgranicznie sieci – uczy krytycznego podejścia do informacji znalezionych w sieci.

Głupi żart – dotyka problemu cyberprzemocy.

Wyraź siebie – pokazuje, jak można w pozytywny sposób wykorzystać sieć do wyrażenia siebie i przedstawienia swojej pasji.

 

Asy Internetu

Aby w pełni korzystać z zalet internetu, dzieci powinny umieć podejmować mądre decyzje. Dzięki programowi Asy Internetu poznają podstawy bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, by bez obaw poruszać się po świecie online.

Projekt edukacyjny Sieciaki.pl

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 6–12 lat. Jego celem jest edukowanie dzieci na temat bezpiecznego korzystania z internetu oraz profilaktyka zagrożeń online. Projekt obejmuje serwis edukacyjny dla dzieci, kurs e-learningowy i scenariusze zajęć lekcyjnych. W 2020 r. wydana została książka dla dzieci pt. „Sieciaki- misja bezpieczny internet!”, która opowiada historię powstania drużyny Sieciaków poruszając przy tym zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną korzystania z urządzeń ekranowych. Na podstawie książki powstało też słuchowisko będące jej adaptacją oraz krótka kreskówka, który zachęca do zapoznania się z tą historią.

Słuchowisko znajduje się w serwisach YouTube i Spotify: https://youtu.be/Lou8xIm0CDc https://open.spotify.com/episode/4otvRXhRzoSWLdgBD9zk15?go=1&utm_source=embed_v3&t=0&nd=1

Kreskówka znajduje się w serwisie YouTube: https://youtu.be/D-s8H06NZ2M

 

Materiały dla rodziców

Wszystkich rodziców, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci w Internecie oraz tych, którzy chcieliby poznać skuteczne metody na wyeliminowanie zagrożeń, zapraszamy na polecane strony:

 Specjalny kurs

  • orange.pl/kurs/– Bezpiecznie Tu i Tam – kurs internetowy dla rodziców

 strony