Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK

Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne

Podziemne skarby – nazwy surowców kl.7

Dokarmiamy ptaki zimujące w Polsce. kl.4                   prezentacja Ptaki zimą

Omówienie przysłowia „W marcu jak w garncu” kl. 7

Jak się witamy?  kl.6                                         przywitanie                                  jak się witamy-pomoc

Jak powstaje miód? kl. 7

Zajęcia Rozwijające Kreatywność

Jak będziemy pomagać zwierzętom zimą?   kl.5.                                           medal

Leopold Mozart „Symfonia dziecięca” – rozpoznawanie instrumentów kl.7

Flaga Polski – wyklejanka kl.6

Edukacja Wczesnoszkolna

„Magiczna liczba siedem „- nauka ruchów do słów i melodii piosenki. kl. I-III

Zwyczaje Świąt Wielkanocnych. kl I-III

Język Polski

Czasownik bez tajemnic. kl. 4                       wiersz                wykreślanka           czasownik

Historia

Polska w NATO i UE. kl. 8

Matematyka

Proste, półproste, odcinki. kl. 4

Język Angielski

„It’s lunch time” kl. IV-VI

Religia

Pan Jezus był wędrownym nauczycielem kl. 3 ZET