Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas 4-8

informacja o zawieszeniu zajęć

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 26.10.2020 zmienia się sposób nauczania:

klasy 1 – 3 będą pracowały w systemie stacjonarnym (tak jak obecnie)

natomiast

klasy 4 -8 w systemie zdalnym.

O szczegółach poinformują wychowawcy.