Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym

Świetlica Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie
zaprasza dzieci z klas I – VIII do udziału w międzyszkolnym konkursie
plastycznym „Wakacyjne wspomnienia”.

plaża i morze zdjęcie

Wakacje się skończyły, ale to nie oznacza, że mamy o nich zapomnieć. Każdy z was z pewnością coś z wakacji zapamiętał. Może piękny widok, może las, może dom babci, a może super kolegę czy koleżankę. Warto się tym podzielić. A może wydarzyło się coś ważnego, coś zabawnego, co również można przedstawić na rysunku? Narysuj swoje wspomnienie wakacji. Wszyscy chętnie je zobaczą.

Prosimy, nie korzystaj z gotowych kolorowanek, niech to będzie twoja własna, niepowtarzalna praca. Możesz rysować, malować, wyklejać. Ważne, abyś to zrobił sam (lub zrobiła sama).

Szczegółowe warunki uczestnictwa dzieci w konkursie:

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną

 (rysunek, malunek, wycinanka, kolaż itp.), Format pracy nie powinien przekraczać wielkości A3.

W konkursie mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na ich udział w/w konkursie. Każda praca powinna zostać opisana na jej odwrocie tj. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu, adres szkoły, klasa, tytuł pracy.

Prace należy dostarczyć do dnia 14.09.2021 r. na adres:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 3

Wyniki konkursu i nagrody:

  1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
  2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania prac.
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17.09.2021 r.
  4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie naszej szkoły: sp33chorzow.edu.pl
  5. Nagrody zostaną dostarczone do odpowiednich szkół i przekazane zwycięzcom.

Organizator konkursu: mgr Joanna Gałeczka