Zajęcia w bibliotece miejskiej

w bibliotece miejskiej.

Kolejne zajęciach w bibliotece miejskiej. Dzieci zapoznały się z dalszą częścią bajki pt:” Wielka podróż z abecadłem”. Zajęcia oparte były na kolejnych czterech literach alfabetu – E, F, G, H. Dzieci wyszukiwały nowo poznane litery z rozsypanki literowej i pisały je na tablicy. Podając wyrazy zaczynające się na daną literę dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Wysłuchały również wiersza „Ukryte znaczenie”, dzięki któremu poznały różne znaczenia tych samych wyrazów. Podsumowaniem były zajęcia plastyczne, na których dzieci miały okazję w sposób plastyczny ożywić poznane litery.