Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 15 kwietnia br.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 9 kwietnia 2020r. zajęcia dydaktyczno –wychowawcze po wiosennej przerwie świątecznej od  15 kwietnia br.  będą dalej prowadzone  w formie kształcenia na odległość.