Wycieczka do Ogrodzieńca

Uczniowie Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej, klas I-III i IV-VI wyjechali na wycieczkę autokarową do Ogrodzieńca. Wyjazd został zorganizowany w ramach autorskiego programu z zakresu profilaktyki uzależnień „Potrafię”. Program wycieczki obejmował  obchody „Dnia Bez Przemocy”. W ramach tych obchodów odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące identyfikacji sposobów komunikowania pozytywnych emocji i sposobów budowania pozytywnych relacji i radzenia sobie z konfliktami. Celem wycieczki było również poznanie pięknych okolic Ogrodzieńca i przypomnienie sobie wydarzeń historycznych związanych z tym miejscem. W